HOME I MISSIE I
PROJECTEN
I BOEKWINKEL I PARTNERS I CONTACT
PROJECTEN
CONTACT
T
0343-552233
M
06-53218345
E
info@achterland.nl
Met de één of andere zoetheid
lokt de geboortegrond allen en
maakt het onmogelijk hem te
vergeten (Ortelius, 1527-1598).
STICHTING
ACHTERLAND
Op zoek naar de stem van de eigen plek
Literatuurservice
Boekpresentaties

Stichting Achterland stelt zich ten doel literatuur voor een breder publiek aantrekkelijk te maken door deze te plaatsen in een voor de lezer herkenbare context. Aangezien ieder mens gebonden is aan dimensies van tijd en ruimte, bestaat zo'n context per definitie binnen literaire thema's die tijd en/of ruimte als bron van inspiratie hebben en wel díe tijd en ruimte waarbinnen het beoogde lezerspubliek zich beweegt. Dit uitgangspunt vormt de basis voor onze reeks Op zoek naar de stem van de eigen plek over Nederlandse steden, streken en provincies. Naast deze, op eigen initiatief samengestelde en gepubliceerde regiopublicaties, verzorgen wij de uitgave van boeken waarin de literatuur, direct dan wel zijdelings, vanuit een meer maatschappelijk-organisatorische context aan de orde komt. Hierbij gaat het dan veelal om een gerichte opdracht van een maatschappelijke organisatie of bedrijf. De rol van Stichting Achterland is bij deze projecten doorgaans meer uitvoerend en coördinerend dan inhoudelijk sturend. Behalve voor de letteren is er vaak ruime aandacht voor zaken als architectuur, historie, natuur of landschap. Net als onze betrokkenheid bij literatuuronderzoek, voordrachten, creatieve denktanks en overige redactionele en literaire werkzaamheden maken de boeken-in-opdracht deel uit van onze literatuurservice.