Overhandiging eerste exemplaar STC-boek door STC-directeur Erik Hietbrink aan prins Willem-Alexander
HOME I MISSIE I
PROJECTEN
I BOEKWINKEL I PARTNERS I CONTACT
STICHTING
ACHTERLAND
PROJECTEN >
Boekpresentaties
Boekpresentaties
De presentaties van onze boeken, sluitstuk van het redactietraject, vinden plaats op bijzondere plekken en vallen samen met de overhandiging
van het eerste exemplaar aan burgemeester, Commissaris van de Koningin of gedeputeerde. Zelfs de Prins der Nederlanden nam al eens een
Achterlandboek in ontvangst.