Titel: Publiek Geheim
Ondertitel: Het succes van de EHS
Verschijningsjaar: 2010
Aantal pagina's: 144 (met illustraties)
Omschrijving: Deze uitgave werd door Stichting Achterland geredigeerd in opdracht van Nationaal Groenfonds, in samenwerking met de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de twaalf provinciale landschappen om de successen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) onder de publieke en politieke aandacht te brengen. Het bevat een rijk geschakeerde serie afbeeldingen van natuurterreinen, alsmede interviews en foto's van personen die een bijdrage lever(d)en aan de EHS.
HOME I MISSIE I PROJECTEN I
BOEKWINKEL
I PARTNERS I CONTACT
Terug naar literatuurservice
STICHTING
ACHTERLAND