Zuid-Holland (Paul Gellings)

Er is een spiegel
onder het drassige
land geschoven.

Glazen sloten vol van
snijdend licht.
Een eend breekt het

water en laat
een schervenspoor
onder zijn vlucht.

Was ik de zon, even
was ik zeer verward.

HOME I MISSIE I PROJECTEN I BOEKWINKEL I PARTNERS I
CONTACT
Terug naar gepubliceerde gedichten van Jan-Paul Rosenberg
STICHTING
ACHTERLAND