Een Gelders lied (A.C.W. Staring)

Fragment

Ik ben uit Gelders bloed!
Geen vleitoon klinkt mij zoet.
Mijn volksspraak, luttel rond,
geeft nog de klank terug
uit onzer vaadren mond.

Bij de eiken aan de top
eens heuvels wies ik op.
In heiden zonder baan
leerde ik ter jacht geschort,
mijn eerste treden gaan.

[...] En gesp ik 't harnas aan,
ik volg geen vreemde daân:
op Rossems heldenspoor
zweeft mij in stralend licht
het beeld der zege voor.

Ik ben uit Gelders bloed!
Oprecht is mijn gemoed.
Aan eenvoud heb ik lust:
met pracht en weeld komt zorg,
genoegzaamheid baart rust.

HOME I MISSIE I PROJECTEN I BOEKWINKEL I PARTNERS I
CONTACT
Terug naar boekwinkel
STICHTING
ACHTERLAND